RCTests

Jakie informacje zawrzeć w CV?

Które aspekty CV są najważniejsze?
Jedno z badań pokazało, że następujące najbardziej pożądane przez pracodawców informacje to:
45% doświadczenie zawodowe z poprzedniej pracy w podobnej branży
35% kwalifikacje i umiejętności
25% czytelność i przejrzystość
16% sukcesy
14% poprawność językowa
9% wykształcenie
9% indywidualność / pragnienie sukcesu
3% jasne cele
2% słowa kluczowe
1% informacje kontaktowe
1% doświadczenie osobiste
1% umiejętność obsługi komputera

 

Co powinno zawierać CV?

Informacje osobiste
Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia (wieku nie musisz podawać) oraz numer telefonu i adres e-mail.

Wykształcenie i kwalifikacje
Kierunek studiów, nazwa uniwersytetu oraz ocena końcowa (jeśli była dobra :) Możesz wspomnieć o maturze (jeśli będzie to atut w pracy, o którą się starasz).                                                                                                                                                                     
Niektórzy pracodawcy poświęcają mniej niż 45 sekund na przejrzenie resume przed podjęciem decyzji o jego wartości.
Towers Hamlyn

Doświadczenie zawodowe:
1. Używaj słów akcji takich jak: rozwojowy, planowany, organizowany
2. Nawet praca w sklepie, barze lub restauracji wymagać będzie umiejętności pracy w grupie, umiejętności rozwiązywania problemów i wysokiej jakości - o tym pisz w swoim CV! Nie wspominaj o rutynowych, niezespołowych czynnościach (np. sprzątanie stołów) chyba że składasz podania o wakacyjną pracę w restauracji.
3. Spróbuj powiązać umiejętności z pracą. Praca w finansach będzie wymagać umiejętności liczenia, analizy i umiejętności rozwiązywania problemów, więc skup się na nich. Z kolei praca w marketingu wymagać będzie zdolności negocjacji, perswazji i kreatywności. Używaj wtedy takich zwrotów "Cała moja praca wymagała współpracy w zespole. Wymagało to planowania, organizacji, koordynacji i zaangażowania, np. w sprzedaży zapewniało to wypełnienie celów dniowych, sprawiedliwy podział obowiązków i skuteczną komunikację wśród pracowników."